Kurs dla kantorów
Studium Muzyki Kościelnej

Kurs dla kantorów przygotowuje do prowadzenia śpiewu podczas Mszy Św. Do niniejszego kursu mogą przystąpić osoby posiadające predyspozycje słuchowe i wokalne. Podczas kursu prowadzimy zajęcia zwłaszcza z zakresu: emisji głosu, śpiewów liturgicznych czy podstaw dyrygowania z elementami cheironomii. Kurs trwa 2 lata.

Wymagania kwalifikacyjne:
- Sprawdzenie predyspozycji słuchowych (określanie wysokości dźwięków, poczucie rytmu itp.),
- predyspozycje wokalne (wykonanie dwóch pieśni o zróżnicowanym charakterze),
- zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Studium Muzyki Kościelnej
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice-Bogucice

+48 606 566 440
Konto bankowe:
89 1240 5178 1111 0010 4117 7892


Jak do nas dojechać

Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892