Organista liturgiczny
Studium Muzyki Kościelnej

Podczas kształcenia na kierunku "organista liturgiczny", który trwa 5 lat, słuchacz nabywa podstawowych umiejętności m.in. z zakresu: gry na organach, gry liturgicznej, improwizacji organowej, emisji głosu czy przedmiotów teoretycznych. Odpowiednio przemyślany cykl kształcenia gwarantuje profesjonalne przygotowanie do posługi organisty tak pod względem techniki gry na organach jak i pod względem prowadzenia chórów parafialnych lub scholi. Zaliczenie wszystkich przedmiotów, egzamin dyplomowy z gry liturgicznej oraz egzamin gry na organach gwarantują uzyskanie dyplomu ukończenia studium i uprawniają do profesjonalnej posługi w Kościele.

Wymagania kwalifikacyjne:
Wykonanie trzech zróżnicowanych utworów na jednym z wymienionych instrumentów.
Na fortepianie:
- utwór polifoniczny (łatwe utwory itp.),
- jedna część sonatiny,
- utwór dowolny),
lub
na organach:
- utwór polifoniczny,
- utwór homofoniczny (np. z kantyleną),
- utwór dowolny.
Śpiew:
- wykonanie jednej pieśni kościelnej.

Studium Muzyki Kościelnej
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice-Bogucice

+48 606 566 440
Konto bankowe:
21 1050 1214 1000 0007 0038 8812


Jak do nas dojechać

Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892