Studium podyplomowe
Studium Muzyki Kościelnej

Studium podyplomowe jest przeznaczone dla dyplomantów Studium Muzyki Kościelnej na kierunku organista liturgiczny. Nauka trwa 2 lata. Zasadniczo uzupełnia wiedzę i umiejętności uczestnika zajęć, które są porównywalne z rokiem dyplomowym szkoły II stopnia. Wśród realizowanych przedmiotów praktycznych główny nacisk kładzie się na grę na organach i improwizację organową. Słuchacz po ukończeniu niniejszego kursu jest przygotowany do podjęcia studiów wyższych. 

Studium Muzyki Kościelnej
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice-Bogucice

+48 606 566 440
Konto bankowe:
89 1240 5178 1111 0010 4117 7892


Jak do nas dojechać

Studium Muzyki Kościelnej
40-211 Katowice-Bogucice, ul. Markiefki 89
+48 606 566 440, smk@katowicka.pl
Konto: 89 1240 5178 1111 0010 4117 7892